ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради
VІІ скликання
__________  № ___

Положення

 про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
у смт Муровані Курилівці

 

Розділ І. Загальні положення

 1. Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам  нерухомості у смт Муровані Курилівці (далі за текстом – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України  24.05.2001р. №127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007р. №56, інших законодавчих актів.
 2. Положення  - єдиний функціональний механізм надання поштових адрес, що закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, діє на території смт Муровані Курилівці і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території селища органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами.
 3. Відповідно до мети цього Положення наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

3.1. Адреса - структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об'єкта адресації на території населеного пункту відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту.

3.2. Об'єкти адресації - усі об'єкти нерухомості (будівлі, споруди, майнові комплекси), земельні ділянки, а також гаражні кооперативи, садівничі (дачні) товариства (кооперативи), комплекси індивідуальної малоповерхової житлової забудови.

3.3. Елемент адреси - реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території селища.

3.4. Номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д.).

3.5. Елементи вулично-дорожньої мережі - явно виражені частини території населеного пункту, що забезпечують транспортні і пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами, наступних типів:

вулиця (вул.) - дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал;

провулок (пров.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проїзд (пр-д.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали; те саме що й провулок. Проїздами найменовують, як правило, елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою;

шосе (шосе) - елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

3.6. Нерухоме майно - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

3.7.  Будівля – об'єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або повсякденного використання.

3.8. Жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб. 

3.9.  Квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб.

3.10. Садиба - садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.

3.11. Нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей. 

3.12. Приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які є частиною будівель, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності.

3.13. Земельна ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому порядку. 

3.14. Кадастровий номер земельної ділянки – унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.

3.15. Кадастровий номер об'єкта нерухомості – унікальний номер об'єкта нерухомості, який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації, і зберігається, поки об'єкт нерухомості існує як єдиний об'єкт зареєстрованого права. 

3.16. Власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці.

3.17. Присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості - процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.

3.18. Зміна адреси - процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі селища або зміною інших реквізитів адреси.

3.19. Анулювання - скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав. 

 

Розділ ІІ. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння  та зміни

поштових адрес об’єктам нерухомого майна

 1. Присвоєння (зміна або анулювання) поштової адреси об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Мурованокуриловецької селищної ради.
 2. Адресна ідентифікація об’єктів нерухомості здійснюється шляхом надання:

- земельної адреси;

- тимчасової будівельної адреси;

- поштової адреси.

 1. Надання адреси (тимчасової будівельної адреси, поштової адреси) чи її зміна допускається щодо:

- об’єктів, що будуються на земельній ділянці;

- новостворених об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці;

- об’єктів нерухомого майна у зв’язку з виділом у натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

- об’єктів нерухомого майна у зв’язку з поділом нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

- існуючих об’єктів нерухомого майна (впорядкування нумерації, перейменування елементів вулично-дорожньої мережі селища).

 1. Не надаються поштові адреси (самостійні) таким об’єктам нерухомого майна: 

4.1. Спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним. 

4.2. Приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам. 

4.3.  Малим архітектурним формам.

4.4. Об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць, крім вже розміщених.

4.5. Об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності документів відповідно до законодавства та цього Порядку.

4.6. Дачним та садовим будинкам, садівничим (садовим) товариствам, окрім випадків, коли загальними зборами таких товариств присвоєні назви вулиць на території, яка відведена для таких товариств та назви вулиць затверджені рішенням селищної ради.

4.7. Окремо розташованим гаражам – за відсутності документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою.

4.8. Тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності. 

 1. Порядок присвоєння (зміни або анулювання) адреси земельній ділянці.

5.1. Адресою земельної ділянки є адреса об'єкта нерухомості, розташованого на ній.

5.2. У разі формування земельної ділянки із земель комунальної власності Мурованокуриловецької селищної ради, адреса земельної ділянки, на якій відсутні об’єкти нерухомості, визначається при її передачі у власність  рішенням Мурованокуриловецької селищної ради.

5.3. Земельним ділянкам, на яких розташовані декілька об’єктів нерухомого майна або один об’єкт нерухомого майна, який має декілька власників, надається одна адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), спільної для всіх об’єктів нерухомого майна.

5.4. У разі виникнення необхідності впорядкування нумерації виконавчий комітет Мурованокуриловецької селищної ради може самостійно змінювати адреси об’єктів нерухомості (окремого об’єкту), про що повідомляються власники цих об’єктів нерухомості та уповноважений орган реєстрації.

5.5. Під час поділу земельної ділянки за однією із земельних ділянок зберігається існуюча адреса, а сформованим новим земельним ділянкам присвоюється адреса існуючої земельної ділянки із додаванням через дріб відповідної цифри.

5.6. Під час об’єднання земельних ділянок за сформованою новою земельною ділянкою зберігається адреса земельної ділянки з меншим номером.

5.7.  Виконавчий комітет Мурованокуриловецької селищної ради при підготовці проектів рішень про надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків присвоює поштові адреси земельним ділянкам, розташованим у затверджених відповідним рішенням селищної ради детальних планах територій (масивах житлової забудови).

5.8.  Для присвоєння поштових адрес земельним ділянкам, що надаються   для будівництва, заявник звертається до виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної ради. До заяви надаються такі документи:

- копія документа, що посвідчує право власності або користування   земельною ділянкою ( в разі наявності);

- для фізичної особи – копія паспорта, копія ідентифікаційного коду;

- для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності  – копія свідоцтва про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру;

- попередній висновок (довідку) бюро технічної інвентаризації (надалі - БТІ) щодо можливості присвоєння поштової адреси. 

 1. Порядок присвоєння тимчасової будівельної адреси.

6.1. Тимчасова будівельна адреса надається об’єктам незавершеного будівництва та визначається за рішенням виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної ради на підставі поданої заявником заяви.

6.2. До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до селищної ради додаються такі документи:

- копія документа, що посвідчує право власності або користування   земельною ділянкою;

- для фізичної особи – копія паспорта, копія ідентифікаційного коду;

- для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності  – копія свідоцтва про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру;

- копія документа, що посвідчує право на виконання будівельних робіт (повідомлення, декларація тощо);

- копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на підставі будівельного паспорту);

- попередній висновок бюро технічної інвентаризації (надалі - БТІ) щодо можливості присвоєння поштової адреси.

6.3. Виконавчий комітет селищної ради опрацьовує надані матеріали та враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння тимчасової будівельної адреси об’єкту незавершеного будівництва.

6.4. Тимчасова будівельна адреса об’єктів незавершеного будівництва чинна до завершення будівництва та введення їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку. 

 1. Порядок присвоєння поштової адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості.

7.1. До заяви про присвоєння поштової адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості додаються такі документи:

-  копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій – для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості;

- інформація з єдиної бази об’єктів нерухомого майна, що належить територіальній громаді смт Муровані Курилівці, ведення якої делеговано вести КП «Могилів-Подільське БТІ»;

- копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна, копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат відповідності (для новозбудованих об’єктів);

- довідка виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної ради про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Муровані Курилівці (для новозбудованих  та реконструйованих об’єктів площею понад 300 м2).

- довідка з обслуговуючої організації про укладання договору на вивіз твердих побутових відходів.

 1. Присвоєння, зміна, анулювання адрес існуючим об’єктам нерухомості.

8.1. Присвоєння та зміна поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого органу селищної ради, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна. 

8.2. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта.

8.3. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: адреси жилих (житлових) будинків, будинковолодіння, квартир та адреси нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих (нежитлових) будинків. 

8.4. Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера квартири (за наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири - відповідною арабською цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Соборна, 2, кв.

8.5. Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку - з вказівкою номера приміщення відповідною арабською цифрою. Наприклад: вул. Соборна, 2, прим.1.

8.6. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (будинковолодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боці вулиці в бік зменшення з додатком літературного індексу (а, б, в). Наприклад: по вул. Соборній між жилими будинками 15 та 17 збудовано ще один. У цьому випадку йому присвоюється адреса: вул. Соборна, 15а. 

8.7. При присвоєнні адреси об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи: вулиця; провулок; площа; інші (шлях, майдан, сквер тощо). Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до типу «інші», можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.

8.7.1. Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку - ім’я, а потім - прізвище. 

8.7.2. Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.

8.7.3. Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку - звання, а потім – прізвище.

8.8. При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу (об’єднання) об’єкта нерухомості (садиби), заявник звертається до виконавчого органу селищної ради з відповідною заявою на ім’я селищного голови.

8.9. Заява про присвоєння поштової адреси підписується власником (співвласниками) об’єкта нерухомості та подається особисто, через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

8.10. Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта в експлуатацію;

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена в установленому порядку);

-  технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

- висновок щодо технічної можливості поділу (виділу в натурі частки) з об’єкта нерухомого майна;

- інформаційну довідку з Державного Реєстру речових прав.

8.11. Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

8.12. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених  у даному положенні, виконавчий комітет Мурованокуриловецької селищної ради надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

8.13. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси виконавчий комітет Мурованокуриловецької селищної ради, надає заявнику мотивовану письмову відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

8.14. У разі прийняття виконавчим комітетом Мурованокуриловецької селищної ради рішення, заявникам протягом 10 робочих днів надаються завірені копії рішення стосовно порушеного питання.

8.15. Після прийняття виконавчим комітетом селищної ради  відповідного рішення власник нерухомого майна звертається до БТІ для заміни існуючого правовстановлюючого документу.

8.16. Адреса вважається присвоєною з моменту внесення її до Єдиного Реєстру адрес.

Розділ ІІІ. Прикінцеві положення

 1. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території селища, присвоєні до набранні чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкта.
 2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1141, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою щодо зміни поштової адреси до виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної ради.
Селищний голова                                           Г.М. Цибульська